ซื้อบัตร / Buy Tickets     สมัครสมาชิก / Register  

2017 Park Hyung Sik First Love in Bangkok
กำหนดการแสดง : วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น..
สถานที่ : GMM Live House @ Central World
ราคาบัตร : 5,000 / 3,500 / 2,000 บาท
กำหนดการเปิดขายบัตร : วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการจำหน่าย : ticket.isport.co.th 

รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)


1. ผู้ที่ต้องการทำการซื้อบัตรจะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก ticket.isport.co.th โดย ใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์เพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, ที่อยู่ปัจจุบัน**สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป

2. กำหนดการเปิดขายบัตร วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

โดยมีขั้นตอนการจองบัตรดังนี้

2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.5. ในการจองบัตร 1 ครั้ง 4 ที่นั่ง ในราคาและโซนเดียวกัน (หากต้องการจองมากกว่าจำนวนที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)

3. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เป็นสำคัญ), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยเลขบัญชีที่ท่านต้องโอนเงินเป็นของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร) ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาท์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking
- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ ticket.isport.co.th (ในหน้าตรวจสอบรายการ) ภายในเวลาที่กำหนดที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- หลังผู้จองแจ้งโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามา โดยใช้เวลาประมาณ 24 ชม. ในการดำเนินการ ขอให้ผู้จองกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอนประมาณ 24 ชม. หากยังไม่คอนเฟิร์มกรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ที่อีเมล iSportTicket@gmail.com หรือ โทร 089-365-2834, 094-236-1648, 096-149-9914

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจองไว้ให้ดี เพื่อนำมา ยืนยันในการรับบัตรและเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้วผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี รวมถึง ไม่สามารถคืนเงินหากไม่มาร่วมชมการแสดง

6. กำหนดการรับบัตรตัวจริง สามารถรับได้ที่บู้ทรับบัตรหน้างานคอนเสิร์ต เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม iSportTicket@gmail.com โทร 089-365-2834, 094-236-1648, 096-149-9914


2017 Park Hyung Sik First Love in Bangkok

Show Date : Sunday 6th August 2017 at 5.00 PM
Venue : GMM Live House @ Central World
Ticket Price : 5,000 / 3,500 / 2,000 THB
Sale Date : Saturday 8th July 2017 at 10AM onwards
Ticket website : ticket.isport.co.th


Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at ticket.isport.co.th . Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address. Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and password for ticket purchase and other membership activities.

2. On-Line Tickets will be sell on Saturday 8nd July 2017 at 10AM via http://ticket.isport.co.th Once enter into the system, the member has to fill up the required details on the webpage. Then select ticket price, zone and seat number. You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have additional reservation with the same username.)

3. After the required details are filled completely, the system will provide the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to, and inform your payment detail on ‘View Order’ menu
*** time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours)
- The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) The member may transfer the money via ATM, Bank Counter, Internet Banking
- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer the money at exact value for accurate purchase details checking.
- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at ticket.isport.co.th (on View Orders menu) within the given time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately at iSportTicket@gmail.com

4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.

6. Tickets self pick up will be at Ticket kiosk at Concert venue from 1 pm.
For more information, inquire any information at iSportticket@gmail.com